Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 9, 2018

Christina släpper ännu en ungdomsbok, denna gång med svek och ansvar för sina föräldrar i centrum. Vi pratar om ungdom- vuxenrelationer, genus och livets förutsättningar.

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros