Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2019

Saga är aktuell med Våra tungor smakar våld, en roman om bland annat kärlek, normer och våld. Vi pratar om självskadebeteende, nära relationer och drömmande.

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros


Jul 10, 2019

Henrik är aktuell med Högspänning, en roman om en person som drabbas av elöverkänslighet. Vi pratar om skyddsnät, yrkesstolthet, nära relationer och mycket mer.

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros