Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2018

Aris är en prisbelönt författare, bl.a. har han två gånger blivit tilldelad Sveriges radios romanpris, för ”Den siste greken” och ”Mary”.

Vi pratar om språket, litteraturens unikhet, efterkrigstiden och mycket mer.

Av: Kerstin Önnebo, Klippning: Frida Liljeros, Musik: Maria Eggeling


Sep 9, 2018

Christina släpper ännu en ungdomsbok, denna gång med svek och ansvar för sina föräldrar i centrum. Vi pratar om ungdom- vuxenrelationer, genus och livets förutsättningar.

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros