Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 10, 2019

Henrik är aktuell med Högspänning, en roman om en person som drabbas av elöverkänslighet. Vi pratar om skyddsnät, yrkesstolthet, nära relationer och mycket mer.

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros