Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2018

Dina och Jovan har tidigare skrivit egna böcker om sina erfarenheter från förintelsen. Nu har de tillsammans skrivit en bok om att återvända till livet efter traumatiska upplevelser. 

Av: Kerstin Önnebo, Musik: Jidder, Klippning: Frida Liljeros